HE 244/2009

yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.11.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 17.11.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 18.11.2009

Käsittely päättynyt 07.12.2009 VaVM 43/2009 vp

Käsittelyvaiheet

20.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.11.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

02.12.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 37/2009 vp.

02.12.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

- PeVL 37/2009 vp.

07.12.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 43/2009 vp

Verojaosto

13.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Minna Upola, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Maiju Tuovinen, opetusministeriö

- opetusneuvos Jorma Karhu, opetusministeriö (K)

- ylitarkastaja Sami Hartikainen, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Matti Merisalo, Verohallitus

18.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kvestori Ilkka Hyvärinen, Helsingin yliopisto (K)

- talousasiantuntija Ilkka Harjula, Suomen Apteekkariliitto (K)

- asianajaja, Anna Kuusniemi-Laine, Castrén & Snellman

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

- hallintojohtaja Petri Lintunen, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

- toimitusjohtaja Mauno Sievänen, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Juhana Harju, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kaupan liitto (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

25.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Minna Upola, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tiina Maisala, valtiovarainministeriö (K)

- budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö

- johtaja Anita Lehikoinen, opetusministeriö

- hallitusneuvos Eerikki Nurmi, opetusministeriö

27.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- opetusministeriö (K)

Valmistava keskustelu

01.12.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

02.12.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetusministeriö (K)

- valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 37/2009 vp.

03.12.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- VM:n ja OPM:n lisäselvitykset.

04.12.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

07.12.2009

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys.

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 18.11.2009

Käsittely päättynyt 01.12.2009 PeVL 37/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

24.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Minna Upola, valtiovarainministeriö (K)

- rehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto (K)

- professori (emeritus) Edward Andersson, (K)

- professori Tarmo Miettinen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

25.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.11.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- valtiovarainministeriön lausunto 25.11.2009 valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

01.12.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 37/2009 vp