HE 244/2010

HE 244/2010

laeiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n sekä yliopistolain 75 ja 92 a §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 09.11.2010

Käsittely päättynyt 16.11.2010 StVM 32/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- opetusneuvos Jorma Karhu, opetusministeriö

- talousasiantuntija Ilkka Harjula, Suomen Apteekkariliitto ry

- apteekkari Jari Kokkonen, Yliopiston apteekki

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Itä-Suomen yliopisto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 32/2010 vp

​​​​