HE 245/2014

HE 245/2014

eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.11.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 89/2014TPA 43/2014

Lakivaliokunta

Saapunut: 27.11.2014

Käsittely päättynyt 06.02.2015 LaVM 23/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

15.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- hallintoneuvos Eija Siitari, korkein hallinto-oikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Sampo Jokinen, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Mirjami Paso, Itä-Suomen hallinto-oikeus (K)

- johtava kaupunginasiamies Sari-Anna Pennanen, Helsingin kaupunki (K)

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto (K)

- vakuutusoikeussihteeri Liisa Hämeen-Anttila, Suomen tuomariliitto ry (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

15.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vakuutusoikeus (K)

- Hämeenlinnan hallinto-oikeus (K)

- Pohjois-Suomen hallinto-oikeus (K)

- lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

- Lastensuojelun Keskusliitto ry (K)

- Suomen Asianajajaliitto (K)

- Suomen Lääkäriliitto ry (K)

29.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Anna-Stiina Tarkka, oikeusministeriö

29.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

29.01.2015

Valmistava keskustelu

30.01.2015

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 89/2014 vp, TPA 43/2014 vp

30.01.2015

Jatkettu valmistava keskustelu

03.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

06.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 23/2014 vp

​​​​