HE 246/2006

laiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.11.2006 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 08.11.2006

Käsittely päättynyt 28.11.2006 VaVM 38/2006 vp

Käsittelyvaiheet

10.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.11.2006

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

28.11.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 38/2006 vp

Verojaosto

08.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Helena Ikonen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Arja Meijer, Verohallitus

- tulliveropäällikkö Marko Koski, Tullihallitus

- yksikönpäällikkö Markku Kärkkäinen, Ajoneuvohallintokeskus AKE

15.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto

- veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

- erityisasiantuntija Annika Suorto, Suomen Kuntaliitto (K)

22.11.2006

Merkitty saapuneeksi

- VM:n kommentit.

Valmistava keskustelu

24.11.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.