HE 246/2010

HE 246/2010

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2010 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Hallintovaliokunta lähettänyt 18.11.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 10.11.2010

Käsittely päättynyt 16.02.2011 HaVM 34/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

18.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Silja Hiironniemi, valtiovarainministeriö (K)

- valtion IT-johtaja Yrjö Benson, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen, valtiovarainministeriö (K)

- arkistoneuvos Eljas Orrman, arkistolaitos (K)

- kehitysjohtaja Jari Jokinen, Aalto yliopisto (K)

- tietoyhteiskunta-asioiden päällikkö Heikki Lunnas, Suomen Kuntaliitto (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Pyydetty lausunto:

- HE 246/2010 vp - PeV

23.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan valtionvirasto / Statens ämbetsverk på Åland (K)

- Kansaneläkelaitos (K)

- Finanssialan Keskusliitto FK ry (K)

- FiCom ry (K)

- Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

- Eläketurvakeskus (K)

- Työttömyysvakuutusrahasto (K)

25.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- Kilpailuvirasto (K)

- Helsingin käräjäoikeus (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

30.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands Landskapsregering (K)

- valtiovarainministeriö (K)

07.12.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 46/2010 vp.

08.12.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

11.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli,

- ylijohtaja Silja Hiironniemi, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen, valtiovarainministeriö (K)

- johtaja Jukka Mannermaa, Tieto Finland Oy (K)

- kehitysjohtaja Jukka Ahtikari, Logica Suomi Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Microsoft Oy (K)

18.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vastine

- valtiovarainministeriö (K)

25.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietohallintopäällikkö Antero Taimiaho, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- tietohallintojohtaja Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- lakiasiainpäällikkö Arno Lindgren, Suomen Pankki (K)

- johtava lakimies Reijo Hyvönen, Kansaneläkelaitos (K)

- tietohallintopäällikkö Markku Kiiski, Kansaneläkelaitos (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Aalto-yliopisto (K)

26.01.2011

Epävirallinen keskustelu

27.01.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.02.2011

Valmistava keskustelu

02.02.2011

Epävirallinen keskustelu

15.02.2011

Jatkettu valmistava keskustelu

15.02.2011

Yleiskeskustelu

- luonnos 15.2.2011

16.02.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 34/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 18.11.2010

Käsittely päättynyt 02.12.2010 PeVL 46/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

25.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Silja Hiironniemi, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- rehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.12.2010

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 46/2010 vp