HE 247/2009

HE 247/2009

laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.11.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 18.11.2009

Käsittely päättynyt 03.12.2009 LiVM 30/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.11.2009

Päätetty jatkokäsittelystä.

19.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tiehallinto (K)

24.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- komisario Jussi Päivänsalo, Liikkuva poliisi (K)

- työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (K)

- toimitusjohtaja Matti Järvinen, Liikenneturva (K)

- koulutuspäällikkö Antero Lammi, Liikenneturva

- viestintäpäällikkö Saara Remes, Linja-autoliitto (K)

- asiantuntija Sakari Kaikkonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Logistiikkayritysten Liitto (K)

26.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- puheenjohtaja, professori Timo Tervo, Suomen Liikennelääketieteen yhdistys (K)

- hallituksen jäsen, ylilääkäri Seppo Olkkonen, Suomen Liikennelääketieteen yhdistys (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.12.2009

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvitys ajo-oikeuden rajoittamisesta

Jatkettu valmistava keskustelu

02.12.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

03.12.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 30/2009 vp

​​​​