HE 248/2009

alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.11.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 17.11.2009 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 06.11.2009

Käsittely päättynyt 03.12.2009 LiVM 33/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

11.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Minna Kivimäki, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

12.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulun ylitarkastaja Jorma Kämäräinen, Merenkulkulaitos (K)

- merikapteeni, asiantuntija Jukka Kantola, Suomen Varustamot ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen ympäristökeskus (K)

17.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- meriturvallisuusasiantuntija Tom Lundell, sisäasiainministeriö (K)

- ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto (K)

- apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola, Suomen Satamaliitto (K)

Käsittely

18.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

18.11.2009

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

19.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

20.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Merja Huhtala, ympäristöministeriö (K)

02.12.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 39/2009 vp

Valmistava keskustelu

03.12.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 33/2009 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 17.11.2009

Käsittely päättynyt 02.12.2009 YmVL 39/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

17.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Kalervo Jolma, Suomen ympäristökeskus (K)

- merenkulun ylitarkastaja Jorma Kämäräinen, Merenkulkulaitos (K)

- ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto (K)

- apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola, Suomen Satamaliitto (K)

- merikapteeni, asiantuntija Jukka Kantola, Suomen Varustamot ry (K)

- kansainvälisten meriasioiden päällikkö Anita Mäkinen, WWF Suomi (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rajavartiolaitos (K)

Asian ilmoittaminen

18.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Käsittely

24.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Satamaliiton lisäselvitys.

Valmistava keskustelu

27.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin satama (K)

02.12.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 39/2009 vp