HE 249/2009

HE 249/2009

laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.11.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 18.11.2009

Käsittely päättynyt 03.12.2009 LiVM 31/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtava asiantuntija Une Tyynilä, Rautatievirasto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ratahallintokeskus (K)

25.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- turvallisuusjohtaja Yrjö Poutiainen, VR-Yhtymä

- Rautatieläisten Liitto (K)

- pääsihteeri Timo Tanner, Veturimiesten Liitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rautatiemuseoiden ja -harrastajienliitto (K)

27.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

01.12.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- VR-yhtymä (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

02.12.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.12.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 31/2009 vp

​​​​