HE 249/2014

HE 249/2014

eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.11.2014 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 27.11.2014

Käsittely päättynyt 02.12.2014 SiVM 14/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- projektinjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry (K)

- johtaja Martti Kivistö, Teosto r.y. (K)

- toimitusjohtaja Pekka Rislakki, Kopiosto ry (K)

27.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Viestinnän Keskusliitto

- Kilpailu- ja kuluttajavirasto

28.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry

- Tuotos ry - AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elektroniikan Tukkukauppiaat ry

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi