HE 25/2005

HE 25/2005

passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.04.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 12.04.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 13.04.2005

Käsittely päättynyt 13.06.2006 HaVM 13/2006 vp

Käsittelyvaiheet

13.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kirsti Vihermaa, sisäasiainministeriö (K)

- lupahallintopäällikkö Anne Aaltonen, sisäasiainministeriö (K)

14.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Marcus Laurent, ulkoasiainministeriö (K)

- hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Heidi Häggblom, ulkoasiainministeriö (K)

- ma. toimistosihteeri Mikko Mutka, ulkoasiainministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

24.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

28.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- ulkoasiainministeriön kirjallinen lausunto.

18.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

- johtaja Tapio Aaltonen, Väestörekisterikeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kirjalliset lausunnot.

02.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Reijo Lahtinen, Rajavartiolaitoksen esikunta (K)

- tulosalueen johtaja Jarmo Tiukkanen, Ulkomaalaisvirasto (K)

- toiminnanjohtaja Liisa Murto, Pakolaisneuvonta ry (K)

- tarkastaja Tarja Riikonen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- Tullihallituksen, Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry:n, Suomen Nimismiesyhdistys ry:n, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n ja Vähemmistövaltuutetun kirjalliset lausunnot.

03.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikosylitarkastaja Sanna Palo, keskusrikospoliisi (K)

- ylitarkastaja Marko Hasari, suojelupoliisi (K)

- varapuheenjohtaja Herkko Hietanen, Electronic Frontier Finland ry EFFI (K)

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön ja Suomen Fotokaupan Liitto ry:n kirjalliset lausunnot. Merkitään, ettei Ficom ry:llä ollut huomautettavaa.

11.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kirsti Vihermaa, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Tiina Ferm, sisäasiainministeriö (K)

18.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- ulkoasiainministeriön kirjallinen lausunto.

30.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen vastine.

31.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.06.2006

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen vastine.

07.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vaikka asiantuntijoiden kuuleminen oli todettu päättyneeksi päätettiin kuulla vielä asiantuntijaa.

- projektipäällikkö Tommi Rakshit, sisäasiainministeriö (K)

08.06.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

12.06.2006

Epävirallinen keskustelu

- Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen.

13.06.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 13/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 12.04.2005

Käsittely päättynyt 22.09.2005 PeVL 27/2005 vp

Käsittelyvaiheet

14.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

26.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lupahallintopäällikkö Anne Aaltonen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Kirsti Vihermaa, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Jatkettu I käsittely

27.04.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

03.05.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallinin lausunto

22.09.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 27/2005 vp

​​​​