HE 25/2008

laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.04.2008 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 02.04.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 02.04.2008 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 03.04.2008

Käsittely päättynyt 10.06.2008 HaVM 8/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.04.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tiina Ferm, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Helena Hynynen, oikeusministeriö (K)

29.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

06.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Erja Rautanen, Vakuutusvalvontavirasto (K)

- lakimies Maarit Pihkala, Rahoitustarkastus (K)

- johtaja Jarmo Hyvärinen, Nordea pankki Suomi Oyj, edustaen Finanssialan Keskusliitto FK ry:tä (K)

- turvallisuusasiantuntija Tero Reponen, Finanssialan Keskusliitto FK ry (K)

- asiantuntija Markku Ojala, Taloushallintoliitto ry (K)

- lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, Suomen Asiakastieto Oy (K)

09.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koivisto, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

15.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö (K)

- yksikön päällikkö Reijo Lahtinen, sisäasiainministeriö, rajavartiolaitoksen esikunta (K)

- tulliylitarkastaja Heidi Happo, Tullihallitus (K)

- rikostarkastaja Laura Kuitunen, keskusrikospoliisi (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- suojelupoliisi (K)

- Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

21.05.2008

Merkitty saapuneeksi

- valtioneuvoston asetusluonnos rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä.

04.06.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tiina Ferm, sisäasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.06.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 15/2008 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 10/2008 vp

05.06.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

10.06.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 8/2008 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 02.04.2008

Käsittely päättynyt 03.06.2008 PeVL 15/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.04.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö

- ylitarkastaja Tiina Ferm, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Helena Hynynen, oikeusministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

08.05.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

Valmistava keskustelu

16.05.2008

Merkitty saapuneeksi

- lainsäädäntöneuvos Helena Hynysen, oikeusministeriö, lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.05.2008

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

03.06.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 15/2008 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 02.04.2008

Käsittely päättynyt 03.06.2008 LaVL 10/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.04.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tiina Ferm, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö

13.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikostarkastaja Laura Kuitunen, keskusrikospoliisi (K)

- lakimies Maarit Pihkala, Rahoitustarkastus (K)

- ylitarkastaja Marko Peltonen, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- kihlakunnanvouti Ari Ranta, Helsingin kihlakunnan ulosottovirasto (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tullihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö, Rajavartiolaitoksen esikunta

- Konkurssiasiamiehen toimisto

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen muistio.

14.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jarmo Hyvärinen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- turvallisuusasiantuntija Tero Reponen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- johtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- Suomen Yrittäjät ry

- Suomen Asianajajaliitto

- Arvopaperivälittäjien Yhdistys ry

16.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Helena Hynynen, oikeusministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

20.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tiina Ferm, sisäasiainministeriö (K)

22.05.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.06.2008

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys 30.5.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 10/2008 vp