HE 250/2010

Suomen ja Intian välillä taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.11.2010 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 17.11.2010

Käsittely päättynyt 18.01.2011 UaVM 10/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lähetystöneuvos Sanna Halinen-Kaira, ulkoministeriö

- kaupallinen sihteeri Selina Kangas, ulkoasiainministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

18.01.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos

Valmistunut:

- UaVM 10/2010 vp