HE 251/2006

merimieseläkelaiksi, laiksi merimieseläkelain voimaanpanosta ja laiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.11.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 07.11.2006

Käsittely päättynyt 05.12.2006 StVM 49/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Suomen Varustamoyhdistyksen ja Suomen Laivanpäällystöliiton kirjalliset lausunnot

- hallitussihteeri Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

- eläke- ja vakuutuspäällikkö Ove Herrlin, Merimieseläkekassa

- liittosihteeri Pekka Teräväinen, Suomen Merimies-Unioni ry

15.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.12.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 49/2006 vp