HE 252/2006

lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.11.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.11.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 07.11.2006 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Sosiaali- ja terveysvaliokunta lähettänyt 08.11.2006 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 13/2005 vp LA 85/2003 vp LA 86/2003 vp TPA 82/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 07.11.2006

Käsittely päättynyt 06.02.2007 StVM 59/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.11.2006

Pyydetty lausunto:

- SiV

08.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tulosaluejohtaja Sirpa Taskinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, (K)

- neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- peruspalvelujohtaja Raili Metsälä, Helsingin sosiaalivirasto (K)

- lakimies Vuokko Ylinen, Tampereen kaupunki

- suunnittelija Raija Kannisto, Tampereen kaupunki (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 13/2005 vp, LA 85/2003 vp, LA 86/2003 vp, TPA 82/2004 vp

12.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Sami Sarvilinna, oikeusministeriö (K)

- presidentti Pekka Hallberg, korkein hallinto-oikeus (K)

- hallintoneuvos Pirkko Ignatius, korkein hallinto-oikeus

- lääninsosiaalitarkastaja Aino Arponen, Länsi-Suomen lääninhallitus (K)

- ylituomari Heikki Jukarainen, Oulun hallinto-oikeus (K)

13.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- asiantuntija Seppo Sauro, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

- järjestölakimies Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry (K)

- toiminnanjohtaja Jari Ketola, Perhehoitoliitto ry (K)

15.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- suunnittelija Marjo Katajisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- yhteyssihteeri Auli Setälä, Lastentarhanopettajaliitto (K)

- erityisasiantuntija Mervi Tolonen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

09.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n lausunto

- professori Lea Pulkkinen, Jyväskylän yliopisto (K)

- professori Matti Mikkola, Helsingin yliopisto (K)

11.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Mikko Oranen, Ensi- ja turvakotien liitto (K)

- puheenjohtaja Reijo Runsas, Yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistys LUJA ry

- johtaja Pia Ikäheimonen, Yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistys LUJA ry (K)

- kehittämissuunnittelija Hannaliisa Piiroinen, SOS-Lapsikylä ry (K)

- johtaja Annikki Alho, Lausteen perhekuntoutuskeskus ja erityiskoulu (K)

- toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo, Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto ry

- puheenjohtaja Bodil Rosengren, Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto ry (K)

12.01.2007

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Pesue ry, Suomen Oikeusapulakimiehet ry

16.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, (K)

- professori Eva Gottberg, (K)

- dosentti Mirjam Kalland, (K)

- lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, (K)

18.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö (K)

- dosentti Matti Kaivosoja, (K)

- hallinto-oikeustuomari Sampo Jokinen, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- sosiaalijohtaja Antti Tervasmäki, Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi (K)

- julkinen oikeusavustaja Ilmari Heinonen, Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Perheen Suojelun Keskusliitto Pesue ry

19.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Professori Eva Gottbergin lisälausunto

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- erikoistutkija Tarja Heino, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- kouluttaja Ulla-Leena Alppi, (K)

- lastensuojelun sosiaalisihteeri Raija Kojo, Lappeenrannan sosiaali- ja terveysvirasto

- lastensuojelun palvelupäällikkö Sisko Pirilä-Karlström, Oulun kaupunki (K)

19.01.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- presidentti Pekka Hallberg, korkein hallinto-oikeus

24.01.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Stakesin lisälausunto, kirjalliset kannanotot: professori Eija Paavilainen, YL Jaakko Kyhäräinen

- Suomen Oikeusapulakimiehet ry

26.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

31.01.2007

Jatkettu valmistava keskustelu

01.02.2007

Yksityiskohtainen käsittely

02.02.2007

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

06.02.2007

Merkitty saapuneeksi

- Valtiovarainministeriön kirje

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 59/2006 vp

Kirjaus

17.02.2009

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys 10.2.2009

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.11.2006

Käsittely päättynyt 26.01.2007 PeVL 58/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- oikeustieteen tohtori Liisa Nieminen, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

14.12.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

15.12.2006

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultaviksi korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg, professori Matti Mikkola sekä oikeustieteen tohtori Sami Mahkonen

12.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg, (K)

- professori Matti Mikkola, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Sami Mahkonen, (K)

24.01.2007

Merkitty saapuneeksi

- korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallbergin lisäselvitys

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

25.01.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

26.01.2007

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 58/2006 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 07.11.2006

Käsittely päättynyt 25.01.2007 LaVL 22/2006 vp

Käsittelyvaiheet

09.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö (K)

- hallintoneuvos Pirkko Ignatius, korkein hallinto-oikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Sampo Jokinen, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- ylituomari Hannu Renvall, Turun hallinto-oikeus (K)

- lakimies Karri Välimäki, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto (K)

- oikeustieteen tohtori Sami Mahkonen, (K)

13.12.2006

Merkitty saapuneeksi

- korkeimman hallinto-oikeuden lisäselvitys.

09.01.2007

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys.

16.01.2007

Valmistava keskustelu

19.01.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

24.01.2007

Yleiskeskustelu

Jätetty asia pöydälle

25.01.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 22/2006 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 09.11.2006

Käsittely päättynyt 16.01.2007 SiVL 22/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Marja Lahtinen, opetusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Päivi Rajala, Suomen Kuntaliitto (K)

- rehtori Sirpa Lautjärvi, Auroran koulu (K)

- rehtori Mika Saatsi, Kalliomaan koulu (K)

09.01.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliiton lisäselvitys 8.1.2007.

- Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Opetusministeriön muutosesitykset HE 252/2006 vp, 8.1.2007.

- opetusministeriö (K)

11.01.2007

Valmistava keskustelu

12.01.2007

Yleiskeskustelu

16.01.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVL 22/2006 vp