HE 252/2014

eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 20.11.2014

Käsittely päättynyt 04.12.2014 LiVM 28/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

26.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö (K)

- johtava asiantuntija Reijo Jälkö, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- poliisitarkastaja Kari Onninen, Poliisihallitus (K)

- johtaja Janne Jumppanen, Liikennevakuutuskeskus (K)

- toimitusjohtaja Kari Kivikoski, A-katsastus Oy (K)

- tekninen johtaja Hannu Pellikka, A-katsastus Oy

- lakiasiainjohtaja, toimitusjohtajan sijainen Timo Niemi, Autoalan Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Linja-autoliitto (K)

- Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Asian ilmoittaminen

26.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

02.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtava asiantuntija Reijo Jälkö, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.12.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 28/2014 vp