HE 254/2006

laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.11.2006 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 1/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 09.11.2006

Käsittely päättynyt 26.01.2007 TyVM 15/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

09.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

- johtaja Lauri Lyly, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sopimusvastaava, lakimies Heli Ahokas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- asiamies, varatuomari Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

21.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Markku Lemmetty, Akava ry

- toimitusjohtaja Heikki Ketola, Listatalo Oy, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry (K)

- yrittäjä Martti Autio, Kuntokeskus Salus (K)

22.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto ry (K)

23.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- vastaava tutkija, valtiotieteiden maisteri Heikki Uhmavaara, Turun yliopisto (K)

- yksikön johtaja Anne Katajamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, yrittäjyyden yksikkö (K)

- johtaja Sirkka Silvennoinen, Kristillinen palvelukotiyhdistys Elämän puu ry (K)

- toiminnanjohtaja Ulla-Maija Nikula, Rauman Seudun Katulähetys ry (K)

- asianajaja Juha Kallioinen, Kallioinen, Tolppanen, Salminen & Co Oy

24.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen jäsen Riitta Koskinen, Viestintäalan ammattiliitto ry (K)

- yrittäjä Olli Lähdekorpi, Honkasen Puutarha Oy (K)

- projektitutkija Pekka Ylöstalo, työministeriö

28.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Panu Pykönen, valtiovarainministeriö (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Oksman, Satamaito Oy (K)

- liittovaltuuston jäsen Taina Karrikka, Metallityöväen Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- professori Marjaana Helmisen sähköpostiviesti.

29.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jouni Jokela, Lujitustekniikka Oy

- toimitusjohtaja Erkki Salonsaari, Alutec Oy (K)

- toimitusjohtaja Antti Zitting, Sacotec Components Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Nuorten Ystävät ry (K)

30.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Heikki Niskakangas, (K)

- professori Kari-Pekka Tiitinen, (K)

- päälakimies Jorma Rusanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- asiamies, varatuomari Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- työmarkkina-asiamies Merja Hirvonen, Suomen Yrittäjät ry

- osastonjohtaja, professori Kaj Husman, Työterveyslaitos (K)

- osastonjohtaja, professori Kari Lindström, Työterveyslaitos (K)

- tilastojohtaja Hannele Orjala, Tilastokeskus (K)

- hallituksen puheenjohtaja Jalo Paananen, Peikko Finland Oy (K)

- toimitusjohtaja Jouko Saksa, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- toimitusjohtaja Jouni Jokela, Lujitustekniikka Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen 4H-liiton sähköpostiviesti.

01.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

05.12.2006

Merkitty saapuneeksi

- Satamaito Oy:n muistiot.

Valmistava keskustelu

07.12.2006

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio.

08.12.2006

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 1/2006 vp

Merkitty saapuneeksi

- työministeriön työolobarometri.

15.12.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

- valtiovarainministeriö (K)

- Taloushallintoliitto (K)

11.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Kari-Pekka Tiitinen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Perheyritysten liitto ry:n sähköpostiviesti.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

16.01.2007

Valmistava keskustelu

- Pykäläluonnos

19.01.2007

Merkitty saapuneeksi

- hallitusneuvos Raila Kangasperkon sähköpostiviesti.

Merkitty saapuneeksi

- työministeriön ja opetusministeriön selvitykset.

23.01.2007

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

25.01.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

26.01.2007

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 15/2006 vp