HE 254/2010

laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.11.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.11.2010

Käsittely päättynyt 03.12.2010 StVM 45/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

02.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät (K)

- kassanjohtaja Marja-Leena Meriläinen, Metallityöväen Liiton Työttömyyskassa

- apulaisjohtaja Ari Sipilä, Teknologiateollisuus ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.12.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 45/2010 vp