HE 254/2014

HE 254/2014

eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 26.11.2014

Käsittely päättynyt 05.03.2015 TaVM 34/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työministeri Lauri Ihalainen,

- hallitusneuvos Antti Riivari, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitussihteeri Sari Koivisto, työ- ja elinkeinoministeriö

02.12.2014

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

05.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Armi Taipale, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö

- ylijohtaja Eero Mantere, Patentti- ja rekisterihallitus

- osastopäällikkö Jarmo Parkkonen, Finanssivalvonta (K)

- ylituomari Marjatta Mäenpää, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- tilintarkastuslautakunnan sihteeri Pasi Horsmanheimo, Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (K)

- hallitusneuvos Antti Riivari, työ- ja elinkeinoministeriö

09.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Jukka Mähönen, valtion tilintarkastuslautakunta (K)

- puheenjohtaja, budjettineuvos Petri Syrjänen, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta (JHTT-lautakunta) (K)

- varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari (K)

- hallituksen puheenjohtaja Eija Niemi-Nikkola, KHT-yhdistys ry (K)

- toiminnanjohtaja Sanna Alakare, KHT-yhdistys ry

- puheenjohtaja Pasi Leppänen, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry (K)

- erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lainopillinen asiamies Anja Tuomola, Suomen Yrittäjät (K)

- hallitussihteeri Sari Koivisto, työ- ja elinkeinoministeriö

10.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- Keskuskauppakamarin lisäselvitys 10.12.2014

Pyydetty lisäselvitys:

11.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- PRH:n lisäselvitys 10.12.2014, Kuntaliiton lisäselvitys 10.12.2014

13.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Antti Riivari, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitussihteeri Sari Koivisto, työ- ja elinkeinoministeriö

Valmistava keskustelu

28.01.2015

Keskusteltiin asiasta.

05.02.2015

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 5.2.2015 (yleisperustelut)

03.03.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

05.03.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 5.3.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 34/2014 vp