HE 255/2004

vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.12.2004 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 151/2004 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 07.12.2004

Käsittely päättynyt 14.12.2004 VaVM 41/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

03.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Raimo Sailas, valtiovarainministeriö

- ylijohtaja Lasse Arvela, valtiovarainministeriö

- finanssineuvos Helena Tarkka, valtiovarainministeriö

Asian ilmoittaminen

07.12.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

07.12.2004

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 151/2004 vp

14.12.2004

Valmistunut:

- VaVM 41/2004 vp