HE 255/2006

HE 255/2006

laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.11.2006 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 08.11.2006

Käsittely päättynyt 23.11.2006 YmVM 5/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

09.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

21.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Anna Simola, ympäristöministeriö

- hallintojohtaja Timo Reina, Valtion asuntorahasto

- lakimies Samuel Kopperoinen, VVO-yhtymä Oyj (K)

- erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto

- pääsihteeri Anne Viita, Vuokralaisten Keskusliitto ry (K)

Käsittely

23.11.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 5/2006 vp

​​​​