HE 255/2014

eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 26.11.2014

Käsittely päättynyt 02.12.2014 StVM 30/2014 vp

Käsittelyvaiheet

26.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pasi Pajula, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Hanna Tervahauta, Kansaneläkelaitos

- puheenjohtaja Merja Heikkonen, Vammaisfoorumi ry (K)

26.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

28.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- ylituomari Juha Pystynen, Vakuutusoikeus (K)

- neuvotteleva virkamies Pasi Pajula, sosiaali- ja terveysministeriö

28.11.2014

Valmistava keskustelu

28.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

02.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

02.12.2014

Yksityiskohtainen käsittely

02.12.2014

Valmistunut:

- StVM 30/2014 vp