HE 256/2014

HE 256/2014

eduskunnalle perhehoitolaiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 26.11.2014

Käsittely päättynyt 18.02.2015 StVM 48/2014 vp

Käsittelyvaiheet

26.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 54/2014 vp

28.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Liisa Holopainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- erikoistutkija Tarja Heino, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (K)

- sosiaalihuollon ylitarkastaja Marita Uusitalo, Itä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Pirjo Hakkarainen, Perhehoitoliitto ry (K)

30.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Paula Marjomaa, Pelastakaa Lapset ry (K)

- erityisasiantuntija Marianne Lindqvist, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Satu Helin, Vanhustyön keskusliitto ry (K)

- lakimies Tanja Salisma, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry (K)

- hallitussihteeri Liisa Holopainen, sosiaali- ja terveysministeriö

30.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kehitysvammaliitto ry (K)

03.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalityön esimies Päivi Sihvo, Vantaan kaupunki (K)

- perhehoidon koordinaattori Kirsi Ollonqvist, Varsinais-Suomen perhehoitoyksikkö (K)

- johtava sosiaalityöntekijä Tarja Pitkänen, Siilinjärven kunta (K)

- puheenjohtaja Kari Kokko, Ammatillisten Perhekotien Liitto ry (K)

- hallitussihteeri Liisa Holopainen, sosiaali- ja terveysministeriö

03.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Oulun kaupunki (K)

04.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

10.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

10.02.2015

Valmistava keskustelu

11.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

12.02.2015

Valmistava keskustelu

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- STM:n lisäselvitys.

17.02.2015

Esitelty mietintöluonnos

17.02.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

18.02.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Käsittely

18.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

18.02.2015

Valmistunut:

- StVM 48/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 26.11.2014

Käsittely päättynyt 23.01.2015 PeVL 54/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

27.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Liisa Holopainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Epävirallinen keskustelu

15.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.01.2015

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 54/2014 vp

​​​​