HE 257/2006

HE 257/2006

laiksi jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.11.2006 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 09.11.2006

Käsittely päättynyt 06.02.2007 YmVM 10/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

21.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.12.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

08.12.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Arto Luhtala, sisäasiainministeriö (K)

- tutkimuspäällikkö Juhani Pennanen, Kilpailuvirasto (K)

- ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto

- ympäristöinsinööri Seija Paajanen, Suomen Kuntaliitto (K)

- asiantuntija Jukka Luokkamäki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- toimitusjohtaja Markku Salo, Jätelaitosyhdistys ry (K)

- toimitusjohtaja Katri Penttinen, Ympäristöyritysten Liitto ry (K)

12.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Juha Kaila, Jätealan yhteistyöryhmä (K)

- lehtori Simo Isoaho, Tampereen teknillinen yliopisto (K)

- toimitusjohtaja Esa Tommila, Ekokem Oy Ab (K)

- informaatikko Auli Hovi, Ekokem Oy Ab

- toimitusjohtaja Mika Laine, Envor Group (K)

- tutkimusjohtaja Mauri Marttila, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- tutkija Erja Heino, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- järjestösihteeri Juha Saarimäki, Suomen Omakotiliitto r.y. (K)

16.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Annukka Leppänen-Turkula, Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy (K)

- asiamies Miikka Lumme, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- lainopillinen asiamies Anna Manner-Raappana, Suomen yrittäjät ry (K)

- toimitusjohtaja Mika Suomalainen, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy (K)

- toimitusjohtaja Kyösti Pöyry, Paperinkeräys Oy (K)

- toimitusjohtaja Pentti Rantala, Pirkanmaan Jätehuolto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtiovarainministeriö

- Vantaan Energia Oy

17.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Markku Illikainen, Oulun kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen, Vihannin kunta (K)

- ympäristönsuojelusihteeri Ilkka Haataja, Vihannin kunta

- jätehuoltojohtaja Petri Kouvo, YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (K)

- toimitusjohtaja Jari Sarjo, Lassila & Tikanoja (K)

- toiminnanjohtaja Pentti Kallio, Kaarinan Työttömät ry (K)

18.01.2007

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

24.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Sebastian Hielm, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- yli-insinööri Markku Kukkamäki, Suomen ympäristökeskus (K)

- erikoistutkija Henry Nygård, Åbo Akademi (K)

- toimitusjohtaja Antero Isokoski, Jokilaaksojen Jäte Oy (K)

- voimapäällikkö Kalle Patomeri, Kotkan Energia Oy (K)

- toimitusjohtaja Stig Lönnqvist, Rosk´n Roll Oy Ab (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Oikeusministeriö (K)

- Joensuun kaupunki (K)

25.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Stefan Wallin, ympäristöministeriö

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.02.2007

Valmistava keskustelu

06.02.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 10/2006 vp

​​​​