HE 257/2010

pelastuslaiksi ja laiksi meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.11.2010 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 113/2010 vp LA 136/2008 vp LA 38/2009 vp TPA 35/2007 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 24.11.2010

Käsittely päättynyt 09.03.2011 HaVM 41/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pelastusylijohtaja Pentti Partanen, sisäasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen, sisäasiainministeriö (K)

- yli-insinööri Kirsi Rajaniemi, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäasiainministeriö (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 136/2008 vp, LA 38/2009 vp, LA 113/2010 vp ja TPA 35/2007 vp - LA 136/2008 vp

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 113/2010 vp, LA 38/2009 vp, TPA 35/2007 vp

01.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- asetusluonnokset sisäasiainministeriön asetukseksi väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta, valtioneuvoston asetukseksi väestönsuojista ja valtioneuvoston asetukseksi pelastustoimesta, asiakirja A 13 §.

08.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Olli Saarsalmi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Veli-Pekka Nurmi, Onnettomuustutkintakeskus (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

09.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Martti Kunnasvuori, Hätäkeskuslaitos (K)

- lakimies Matti Eronen, Liikennevirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

10.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Taneli Rasmus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- kehittämispäällikkö Markku Haiko, Suomen Kuntaliitto (K)

- riskienhallintapäällikkö Simo Weckstén, Helsingin kaupungin pelastuslaitos (K)

- turvallisuuspäällikkö Aaro Toivonen, Helsingin terveyskeskus (K)

- ma. kehittämispäällikkö, palomestari Jarmo Haapanen, Jokilaaksojen pelastuslaitos, edustaen Ylivieskan kaupunkia (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Huoltovarmuuskeskus (K)

- Valtiokonttori (K)

- Pelastusopisto (K)

- Kuluttajavirasto (K)

- Museovirasto (K)

- Ilmatieteenlaitos (K)

- Pelastusalan Toimihenkilöiden Liitto ry (K)

- Nilsiän kaupunki (K)

15.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- turvallisuus- ja puolustusasiain komitean pääsihteeri Aapo Cederberg, puolustusministeriö (K)

- yliarkkitehti Pekka Lukkarinen, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- minister Roger Eriksson, Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands Landskapsregering (K)

- puolustusvoimien pelastuspäällikkö Raimo Ikonen, Pääesikunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Ahvenanmaan valtionvirasto / Statens ämbetsverk på Åland (K)

- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (K)

- Tampereen aluepelastuslaitos (K)

- Sotkamon kunta (K)

16.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pelastusjohtaja Anssi Parviainen, Kainuun pelastuslaitos (K)

- turvallisuuspäällikkö Jorma Korhonen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Satakunnan pelastuslaitos (K)

- Vammaisfoorumi ry (K)

- Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry (K)

- Kuluttajaliitto ry (K)

17.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valmius- ja tietoturvallisuuspäällikkö Pekka Koskinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (K)

- johtaja Matti Orrainen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry (K)

- toiminnanjohtaja Isto Kujala, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Petri Hynninen, Suomen Palomiesliitto SPAL ry (K)

- puheenjohtaja, pelastusjohtaja Vesa Parkko, Suomen Palopäällystöliitto ry

- toimitusjohtaja Juhani Jyrkiäinen, Nuohousalan Keskusliitto ry (K)

- kotimaan valmiuden päällikkö Arja Vainio, Suomen Punainen Risti (K)

- toimitusjohtaja Kyösti Vesterinen, Suomen Meripelastusseura ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Pelastusjohtajat ry (K)

- Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- Suomen Isännöintiliitto ry (K)

- Suomen Omakotiliitto ry (K)

- Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

22.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiamies Jyrki Hollmén, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lainopillinen asiamies Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- johtaja Risto Karhunen, Finanssialan Keskusliitto ry (K)

- myyntijohtaja Klaus Frestadius, Temet Oy (K)

- toimialajohtaja Kim Kaskiaro, Rakennusteollisuus RT ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi

- V.P., Corporate Risk Management, Heljo Laukkala, Metso Corporation, on toimittanut kommenttinsa EK ry:n Jyrki Hollménille joka edustaa kuulemisessa heidän yhteistä kannanottoaan.

23.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Esko Koskinen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö (K)

- yli-insinööri Kirsi Rajaniemi, sisäasiainministeriö (K)

- pelastusylitarkastaja, valtiosääntöoikeuden dosentti Veli-Pekka Hautamäki, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- Tekniikka ja Terveys KTN ry (K)

01.03.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.03.2011

Jatkettu valmistava keskustelu

04.03.2011

Yleiskeskustelu

- alustava luonnos 4.3.2011.

08.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- Luonnos 8.3.2011.

09.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

09.03.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry (K)

Valmistunut: