HE 257/2014

HE 257/2014

eduskunnalle eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TPA 35/2014TPA 8/2012

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 26.11.2014

Käsittely päättynyt 04.02.2015 YmVM 20/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

28.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- suunnittelija Mikko Attila, Suomen ympäristökeskus (K)

- asiantuntija Irina Simola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Eija Ehrukainen, Infra ry (K)

- johtava asiantuntija Ilpo Kuronen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

- erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

09.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö

- ylitarkastaja Markus Tarasti, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eriika Melkas, maa- ja metsätalousministeriö

- yliarkkitehti Raija Seppänen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Tarja Savea-Nukala, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- yksikönpäällikkö Lassi Liippo, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- lakimies Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Minna Ojanperä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

12.12.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 43/2014 vp.

20.01.2015

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 35/2014 vp, TPA 8/2012 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 44/2014 vp.

28.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö

- ylitarkastaja Markus Tarasti, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön vastine.

04.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 20/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 26.11.2014

Käsittely päättynyt 16.01.2015 MmVL 44/204 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

04.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Markus Tarasti, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eriika Melkas, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- yliarkkitehti Raija Seppänen, maa- ja metsätalousministeriö

- lakimies Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto (K)

- ympäristölakimies Minna Ojanperä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

05.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Raija Aaltonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- johtaja Kaj Suomela, Pohjanmaan TE-keskus (K)

- ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry (K)

13.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- suunittelujohtaja Olli Ristaniemi, Keski-Suomen liitto (K)

14.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 13.1.

15.01.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

16.01.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 44/2014 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 26.11.2014

Käsittely päättynyt 10.12.2014 TaVL 43/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

26.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

04.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- professori Ari Ekroos, (K)

- johtaja Raija Aaltonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- johtaja Aulis Rantala, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- asiantuntija Irina Simola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry (K)

- johtaja Eija Ehrukainen, Infra ry (K)

Valmistava keskustelu

10.12.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 10.12.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 43/2014 vp

​​​​