HE 258/2010

HE 258/2010

luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.11.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 122/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 24.11.2010

Käsittely päättynyt 30.11.2010 VaVM 47/2010 vp

Käsittelyvaiheet

26.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.11.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

30.11.2010

Valmistunut:

- VaVM 47/2010 vp

Verojaosto

26.11.2010

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 122/2010 vp