HE 258/2014

HE 258/2014

eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 26.11.2014

Käsittely päättynyt 03.12.2014 SiVM 15/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- opetusneuvos Emmi Virtanen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- kouluneuvos Pasi Rentola, Opetushallitus (K)

- erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Suomen Kuntaliitto (K)

02.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.12.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 25.11.2014

Käsittely päättynyt 27.11.2014 PeVL 44/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

26.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.11.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 44/2014 vp