HE 26/2003

HE 26/2003

konkurssilainsäädännön uudistamiseksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.06.2003 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 17.06.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Lakivaliokunta lähettänyt 03.09.2003 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 18.06.2003

Käsittely päättynyt 03.12.2003 LaVM 6/2003 vp

Käsittelyvaiheet

03.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

03.09.2003

Pyydetty lausunto:

- TaV

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki, oikeusministeriö (K)

- konkurssilakityöryhmän puheenjohtaja, oikeusneuvos Mikko Könkkölä, (K)

- konkurssiasiamies Eero Lyytikäinen, konkurssiasiamiehen toimisto (K)

Jatkettu I käsittely

05.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssisihteeri Mikko Leinonen, valtiovarainministeriö

- apulaisjohtaja Timo Niutanen, Verohallitus (K)

- hallitusneuvos Raili Hartikka, työministeriö (K)

- puheenjohtaja, asianajaja Matti Nenonen, konkurssiasiain neuvottelukunta

10.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jorma Immonen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- lakimies Jari Suurla, Kuluttajavirasto

- lakiasiainjohtaja Marja Karimeri, Finnvera Oyj (K)

- osastopäällikkö Markku Riikonen, Työeläkevakuuttajat TELA (K)

- päälakimies Risto Airikkala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

11.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikosylitarkastaja Kimmo Markkula, keskusrikospoliisi (K)

- käräjätuomari Elina Haapasalo, Helsingin käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Mikko Saleva, Käräjäoikeustuomarit ry (K)

- johtava kihlakunnanvouti Heikki Mälkki, Tampereen kihlakunnan ulosottovirasto

- asianajaja Pekka Jaatinen, Suomen Asianajajaliitto

12.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari (K)

- lakimies Elli Myllylä, Suomen Pankkiyhdistys (K)

- puheenjohtaja Timo Mäki, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry (K)

- vahinkovakuutuspäällikkö Hannu Ijäs, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

16.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenneuvos Antti Kuningas, Helsingin hovioikeus (K)

- professori Erkki Havansi, (K)

- projektipäällikkö Markku Hirvonen, (K)

- tutkija, oikeustieteen kandidaatti Tuomas Hupli, (K)

22.10.2003

Merkitty saapuneeksi

- professori Erkki Havansin kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Asianajajaliiton kirjallinen lausunto

12.11.2003

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 15/2003 vp

18.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Pankkiyhdistyksen lisälausunto.

18.11.2003

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 13/2003 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

26.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

28.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

03.12.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 6/2003 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 17.06.2003

Käsittely päättynyt 12.11.2003 PeVL 13/2003 vp

Käsittelyvaiheet

02.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

30.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki, oikeusministeriö (K)

- professori Erkki Havansi,

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Jatkettu I käsittely

01.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Juha Karhu, (K)

- professori Ari-Matti Nuutila, (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki, oikeusministeriö

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki, oikeusministeriö

08.10.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

07.11.2003

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

12.11.2003

Yksityiskohtainen käsittely

- 7.11.2003 esitelty lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 13/2003 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 03.09.2003

Käsittely päättynyt 07.11.2003 TaVL 15/2003 vp

Käsittelyvaiheet

03.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

03.09.2003

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

23.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki, oikeusministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Jorma Immonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ylitarkastaja Kimmo Hyrsky, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- apulaisjohtaja Juhani Sutinen, Finnvera Oyj

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

24.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Pekka Salomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät (K)

- osastopäällikkö Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari (K)

- KHT, hallituksen jäsen Rabbe Nevalainen, KHT-yhdistys

26.09.2003

Merkitty saapuneeksi

- Akava ry:m kirjallinen lausunto.

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen lisensiaatti Johanna Karkia, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n kirjallinen lausunto.

15.10.2003

Merkitty saapuneeksi

- oikeustieteen lisensiaatti Johanna Karkian muistio.

24.10.2003

Päätetty jatkokäsittelystä.

06.11.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

07.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 15/2003 vp