HE 26/2006

HE 26/2006

laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.04.2006 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.04.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 29/2006

Lakivaliokunta

Saapunut: 05.04.2006

Käsittely päättynyt 31.05.2006 LaVM 6/2006 vp

Käsittelyvaiheet

06.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Sami Sunila, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö (K)

27.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasioiden päällikkö Riikka Tähtivuori, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry (K)

- johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Arto Alaspää, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (K)

- hallituksen jäsen Pekka Salomaa, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry (K)

- hallituksen jäsen Ville Oksanen, Electronic Frontier Finland ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin käräjäoikeuden kirjallinen lausunto.

28.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Juha Lappalainen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- oikeustieteen tohtori Marcus Norrgård, (K)

16.05.2006

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 29/2006 vp

Merkitty saapuneeksi

- PeVL 15/2006 vp.

Merkitty saapuneeksi

- Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n kirjalliset lausunnot.

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön vastine.

18.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- Motion Picture Association -järjestön kirjallinen kannanotto.

30.05.2006

Yleiskeskustelu

31.05.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 6/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.04.2006

Käsittely päättynyt 12.05.2006 PeVL 15/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

26.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Sami Sunila, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Kirsi Neiglick, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

27.04.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

12.05.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 15/2006 vp