HE 26/2014

HE 26/2014

eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain 49 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.04.2014 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 22.04.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 23.04.2014

Käsittely päättynyt 22.10.2014 SiVM 10/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- opetusneuvos Maarit Palonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

16.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- Jukka Linnan kannanotto

20.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön muistio- ja asetusluonnokset

23.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Leena Treuthardt, Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

27.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori, toimitusjohtaja Jussi Halttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (K)

- toimitusjohtaja, rehtori Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu (K)

- rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski, Laurea ammattikorkeakoulu (K)

- rehtori Henrik Wolff, Arcada, Nylands svenska yrkeshögskola (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

- Tampereen ammattikorkeakoulu

28.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Opetushallitus

28.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Markku Lahtinen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

- rehtori, toimitusjohtaja Martti Lampela, Lapin ammattikorkeakoulu Oy (K)

- johtaja Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus ry (K)

- johtaja Hannu Saarikangas, Insinööriliitto IL (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Petri Lempinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija Kristiina Kokko, Akava ry (K)

- erityisasiantuntija Hannele Louhelainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

03.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjoihtaja Olli-Pekka Luukko, Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Jari Järvenpää, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- asiantuntija Mikko Vieltojärvi, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

12.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys

12.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön vastine asiantuntijalausuntoihin.

19.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Marita Aho, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

19.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n lisämuistio 17.9.2014

02.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Mikko Vieltojärvi, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

07.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö

10.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- OKM:n lisäselvitys 9.10., pykälät

22.10.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 22.04.2014

Käsittely päättynyt 24.09.2014 PeVL 24/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

25.04.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Tarmo Miettinen, (K)

- hallintotieteiden tohtori Matti Muukkonen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Epävirallinen keskustelu

04.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- professori Heikki Halila, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kaarlo Tuori, (K)

05.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertola, (K)

11.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

11.09.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.09.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

24.09.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 24/2014 vp

​​​​