HE 260/2004

laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.12.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 03.12.2004

Käsittely päättynyt 08.12.2004 StVM 45/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.12.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

08.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Lauri Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö (K)

- sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 45/2004 vp