HE 260/2009

laiksi työterveyshuoltolain 7 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 01.12.2009

Käsittely päättynyt 04.12.2009 StVM 52/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

01.12.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Liisa Katajamäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Ritva Partinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- työterveyspäällikkö Arto Laine, Kansaneläkelaitos (K)

- erityisasiantuntija Sinikka Huhtala, Suomen Kuntaliitto (K)

- erikoislääkäri Antti Jahkola, Työterveyslaitos (K)

02.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinnollinen ylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

- ylilääkäri Kari Kaukinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- työympäristöasiantuntija Raili Perimäki, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- lakimies Jaana Meklin, Akava ry

- toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritysten yhdistys ry

- toimitusjohtaja Pia Pohja, Terveyspalvelualan Liitto ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.12.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

04.12.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 52/2009 vp