HE 261/2009

Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.12.2009 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.12.2009

Käsittely päättynyt 16.02.2010 LaVM 1/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- käräjätuomari Kari Lappi, Helsingin käräjäoikeus (K)

- ylitarkastaja Tuuli Eerolainen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- toimialajohtaja Marjatta Syväterä, Oikeusrekisterikeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö

- Rikosseuraamuslaitos

- Suomen Asianajajaliitto

10.02.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kimmo Nuotio,

11.02.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.02.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 1/2010 vp