HE 262/2014

HE 262/2014

eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta samoin kuin eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.12.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 03.12.2014

Käsittely päättynyt 29.01.2015 LaVM 22/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

03.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tuuli Eerolainen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

11.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

12.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Veera Kankaanrinta, Helsingin käräjäoikeus (K)

- asianajaja Jussi Sarvikivi, Suomen Asianajajaliitto (K)

18.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön vastine.

21.01.2015

Epävirallinen keskustelu

29.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 22/2014 vp

​​​​