HE 262/2014

eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.12.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 03.12.2014

Käsittely päättynyt 29.01.2015 LaVM 22/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

03.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tuuli Eerolainen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

11.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

12.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Veera Kankaanrinta, Helsingin käräjäoikeus (K)

- asianajaja Jussi Sarvikivi, Suomen Asianajajaliitto (K)

18.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön vastine.

21.01.2015

Epävirallinen keskustelu

29.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 22/2014 vp