HE 264/2006

puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Puolustusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.11.2006 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 22.11.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 22.11.2006

Käsittely päättynyt 01.02.2007 PuVM 2/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Seppo Kääriäinen, puolustusministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

28.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisavustaja Johan Schalin, valtioneuvoston kanslia (K)

- pelastusylitarkastaja Tarmo Kopare, sisäasiainministeriö (K)

29.11.2006

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Kadettikunta, Maanpuolustuksen tuki, Maanpuolustuskoulutus, Suomen Meripelastusseura, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Reserviupseeriliitto, Suomen Punainen Risti, Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta

30.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvonantaja Timo Tuovinen, tasavallan presidentin kanslia (K)

- valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula, Oikeuskanslerinvirasto (K)

- esittelijäneuvos Raino Marttunen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- valtionsyyttäjä Jukka Rappe, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

01.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asessori Teemu Penttilä, Pääesikunta

- prikaatikenraali, valmiuspäällikkö Jarmo Lindberg, Pääesikunta

- kommodori Tapio Maijala, Merivoimien esikunta (K)

- eversti Keijo Suominen, Itäisen Maanpuolustusalueen Esikunta (K)

07.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yritysturvallisuustoimiston päällikkö Kalevi Tiihonen, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- asiamies Mikko Äikäs, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- lakimies Juri Aaltonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

08.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Antti Kuivalainen, Päällystöliitto ry

- puheenjohtaja Harri Westerlund, Upseeriliitto ry (K)

- puheenjohtaja Petteri Leino, Sotilasammattiliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

- Suomen Reserviupseeriliitto (K)

- Maanpuolustuskoulutus ry (K)

- Maanpuolustuksen Tuki ry (K)

12.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (K)

- Suomen Reserviupseeriliitto (K)

11.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, puolustusministeriö (K)

- asiamies Mikko Äikäs, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- puheenjohtaja Harri Westerlund, Upseeriliitto ry (K)

Epävirallinen keskustelu

17.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Seppo Kääriäinen, puolustusministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

Valmistava keskustelu

23.01.2007

Yleiskeskustelu

24.01.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

01.02.2007

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVM 2/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 22.11.2006

Käsittely päättynyt 16.01.2007 PeVL 51/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.12.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

13.12.2006

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- professori Lauri Hannikaiselta

Valmistava keskustelu

11.01.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

11.01.2007

Merkitty saapuneeksi

- professori Lauri Hannikaisen ilmoitus

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

12.01.2007

Yleiskeskustelu

- 11.1. esitelty lausuntoluonnos

16.01.2007

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 51/2006 vp