HE 265/2004

HE 265/2004

laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.12.2004 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.12.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 17.01.2005

Käsittely päättynyt 17.11.2006 HaVM 22/2006 vp

Käsittelyvaiheet

01.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

19.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Janne Kerkelä, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Mika Koponen, sisäasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto.

15.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- asiamies Rita Karimäki, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- varapuheenjohtaja, poliisipäällikkö Pekka Ojala, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry:n kirjallinen lausunto.

I käsittely

16.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Hyväksyttiin valiokunnan kokouksissa 19.10.2005 ja 15.11.2005 suoritetut asiantuntijakuulemiset.

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Jatkettu I käsittely

23.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Reijo Lahtinen, sisäasiainministeriö (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tullihallitus (K)

24.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Janne Kerkelä, sisäasiainministeriö (K)

01.12.2005

Merkitty saapuneeksi

- Merivartioliitto ry:n ja Tulliliitto ry:n kirjalliset lausunnot.

Käsittely

17.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteysjohtaja Kerstin Ekman, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (K)

02.05.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 10/2006 vp

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto.

04.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.06.2006

Epävirallinen keskustelu

15.09.2006

Merkitty saapuneeksi

- NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry:n kirjallinen lausunto.

22.09.2006

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto.

16.11.2006

Yleiskeskustelu

- Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen, asiakirja A 3 §.

17.11.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 22/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 20.12.2004

Käsittely päättynyt 19.04.2006 PeVL 10/2006 vp

Käsittelyvaiheet

21.12.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

01.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- turvallisuusalan valvontayksikön päällikkö Janne Kerkelä, sisäasiainministeriö (K)

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi

- professori Teuvo Pohjolaisen kirjallinen lausunto

Jatkettu I käsittely

05.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Kaarlo Tuorin kirjallinen lausunto

07.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto

12.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

26.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Martin Scheininin kirjallinen lausunto

Käsittely

18.04.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

19.04.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 10/2006 vp