HE 265/2009

HE 265/2009

laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.12.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 09.12.2009

Käsittely päättynyt 01.02.2011 MmVM 28/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.12.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos (K)

06.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädöntöneuvos Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Seppo Kaasinen, Liikennevirasto (K)

11.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Markku Tornberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

- toiminnanjohtaja Tuija Nummela, Maanomistajain Liitto ry

- varapuheenjohtaja Leo Olkkonen, Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry MIL (K)

Kirjaus

11.05.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Käsittely

20.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maaoikeusinsinööri Kimmo Nevavuori, Varsinais-Suomen käräjäoikeus (K)

- maaoikeusinsinööri Sampo Hatunen, Vantaan käräjäoikeus (K)

- maaoikeusinsinööri Simo Mikkola, Pohjanmaan käräjäoikeus (K)

Kirjaus

20.05.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Käsittely

21.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatuomari, diplomi-insinööri Pauli Karvinen, (K)

- professori Kauko Viitanen, Aalto-yliopisto (K)

- maankäyttöinsinööri Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto (K)

27.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanmittausjohtaja Erkki Räsänen, Etelä-Suomen maanmittaustoimisto (K)

- maanmittausjohtaja Juhani Jokela, Pohjanmaan maanmittaustoimisto (K)

- maanmittausjohtaja Erkki Moilanen, Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto (K)

Kirjaus

27.05.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lainsäädöntöneuvos Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö (K)

Käsittely

02.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Carola Tiihonen, Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI (K)

- apulaiskaupungingeodeetti Annamari Räty, Suomen kuntatekniikan yhdistys ry (K)

Kirjaus

02.06.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kalatalouspäällikkö Jorma Tiitinen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

- Kalatalouden Keskusliitto (K)

Käsittely

16.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö (K)

07.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

19.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

26.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädöntöneuvos Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö (K)

- maankäyttöinsinööri Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- ylijohtaja Arvo Kokkonen, Maanmittauslaitos (K)

18.01.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.01.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

01.02.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 28/2010 vp

​​​​