HE 266/2010

laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 30.11.2010 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 30.11.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 01.12.2010

Käsittely päättynyt 03.03.2011 HaVM 38/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

01.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Sanna Sutter, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö (K)

- yksikön päällikkö Sofie From-Emmesberger, ulkoasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö, poliisiosasto (K)

- tietosuojavaltuutettu (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

- lapsiasiavaltuutettu (K)

- Joutsenon vastaanottokeskus (K)

- Suomen somaliliitto ry (K)

18.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Päivi Keskitalo, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- johtava lakimies Marjaana Laine, Pakolaisneuvonta ry (K)

- vs. maahanmuuttoasioiden johtaja Leena Pellilä, Helsingin kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

- Helsingin poliisilaitos (K)

25.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Pekka Nuutinen, Metsälän vastaanottokeskus

- johtaja Sirpa Kansanaho, Oulun vastaanottokeskus (K)

- monikulttuurisuuden asiantuntija Anna Mikkonen, Väestöliitto, edustaen Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkostoa (K)

- sosiaalineuvos Kristiina Hehku, Ilman huoltajaa Suomeen tulevien turvapaikanhakijalasten edustajien yhdistys ETU ry, edustaen Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkostoa (K)

27.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ETU- Edustajat turvapaikanhakijalapselle ry (K)

09.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsälän vastaanottokeskus (K)

16.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- ylitarkastaja Sanna Sutter, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, sisäasiainministeriö (K)

22.02.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

24.02.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 59/2010 vp.

Jatkettu valmistava keskustelu

01.03.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

02.03.2011

Yleiskeskustelu

03.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 38/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 01.12.2010

Käsittely päättynyt 23.02.2011 PeVL 59/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.12.2010

Epävirallinen keskustelu

09.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Sanna Sutter, sisäasiainministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Liisa Nieminen, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys

23.02.2011

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 59/2010 vp