HE 266/2014

HE 266/2014

eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.12.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 02.12.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 03.12.2014

Käsittely päättynyt 06.03.2015 HaVM 58/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Elina Immonen, sisäministeriö (K)

- poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö, rajavartio-osasto (K)

29.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 16/2014 vp

13.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Timo Makkonen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- yhdenvertaisuusvaltuutettu Eva Biaudet, (K)

- ylitarkastaja Venla Roth, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto (K)

- asiantuntija Katariina Heikkinen, Amnesty International, Suomen osasto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, (K)

- lapsiasiavaltuutettu (K)

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- Poliisihallitus (K)

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue (K)

- Helsingin kaupunki (K)

- Akava ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Suomen Punainen Risti (K)

- Pakolaisneuvonta ry (K)

17.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Johanna Räty, Maahanmuuttovirasto (K)

- ylitarkastaja Katri Lyijynen, Joutsenon vastaanottokeskus (K)

- kansainvälisen työn koordinaattori Essi Thesslund, Pro-Tukipiste ry (K)

- rikostarkastaja Petri Rainiala, Helsingin poliisilaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

19.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- sisäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi

- Maahanmuuttoviraston julkaisema Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tilannekatsaus 2014

20.02.2015

Valmistava keskustelu

04.03.2015

Yleiskeskustelu

Jätetty asia pöydälle

05.03.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

06.03.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 58/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 03.12.2014

Käsittely päättynyt 28.02.2014 TyVL 16/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö, poliisiosasto (K)

- sisäministeriö, rajavartio-osasto (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Elina Immonen, sisäministeriö (K)

11.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

12.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Johanna Räty, Maahanmuuttovirasto (K)

- johtaja Jari Kähkönen, Joutsenon vastaanottokeskus (K)

13.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heidi Manns-Haatanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- ylitarkastaja Venla Roth, Vähemmistövaltuutetun toimisto

14.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Tanja Välke, Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Työsuojelun vastuualue (K)

- erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, Pro-tukipiste ry (K)

- asiantuntija Katariina Heikkinen, Amnesty International, Suomen osasto ry (K)

- koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

14.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rakennusliitto ry (K)

16.01.2015

Valmistava keskustelu

22.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Työsuojelun vastuualueen asiantuntijalausunto 14.1.2015.

28.01.2015

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 16/2014 vp

​​​​