HE 267/2004

laeiksi tieliikennelain, ajoneuvolain ja ajoneuvoliikennerekisteristä annetun

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.12.2004 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 26.01.2005

Käsittely päättynyt 21.04.2005 LiVM 8/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

15.12.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

03.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

04.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

Jatkettu I käsittely

08.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- ylikomisario Heikki Seppä, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Seppo Savola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Lauri Vuorivirta, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- yksikönpäällikkö Ari Herrala, Ajoneuvohallintokeskus (K)

- lakimies Johanna Lähde, Ajoneuvohallintokeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

10.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- logistiikkapäällikkö Markku Maukonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi

15.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

18.02.2005

Merkitty saapuneeksi

24.02.2005

Yleiskeskustelu

01.03.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Jätetty asia pöydälle

21.04.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 8/2005 vp