HE 267/2006

HE 267/2006

laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.12.2006 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 05.12.2006

Käsittely päättynyt 06.02.2007 TyVM 17/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

05.12.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Heli Backman, sisäasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työministeriö (K)

08.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Satu Kalliola, (K)

12.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Päivi Ahonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- lakimies Jouni Vattulainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry (K)

- neuvottelujohtaja Jukka Kauppala, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry (K)

- edunvalvontayksikön johtaja Minna Helle, Tehy/Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry (K)

- neuvottelupäällikkö Heikki Saipio, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- hallitusneuvos Heli Backman, sisäasiainministeriö

09.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo, Helsingin kaupunki (K)

- kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, Parkanon kaupunki (K)

- pääluottamusmies Sampo Papunen, Parkanon JHL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

10.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Hirvonen, Suomen Yrittäjät ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

23.01.2007

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 53/2006 vp

31.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Heli Backman, sisäasiainministeriö (K)

01.02.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.02.2007

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

06.02.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 17/2006 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 05.12.2006

Käsittely päättynyt 19.01.2007 HaVL 53/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.12.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Heli Backman, sisäasiainministeriö

10.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esa Lonka, työministeriö

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- neuvottelupäällikkö Heikki Saipio, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

11.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvottelujohtaja Jukka Kauppala, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry (K)

- lakimies Jouni Vattulainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry (K)

16.01.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Heli Backman, sisäasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

19.01.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 53/2006 vp

​​​​