HE 268/2006

laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.12.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 05.12.2006

Käsittely päättynyt 07.12.2006 LiVM 29/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

05.12.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

05.12.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tullihallitus (K)

- Ajoneuvohallintokeskus (K)

- Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.12.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 29/2006 vp