HE 268/2014

eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.12.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 02.12.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 1/2013 vp LA 56/2011 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 03.12.2014

Käsittely päättynyt 03.03.2015 HaVM 55/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n ja revisioneuvos Erkki Eskolan oma-aloitteiset kirjalliset lausunnot.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 1/2013 vp, LA 56/2011 vp

16.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Olli Alho, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

20.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Paavo Tyrväinen, Suomen Kuntajohtajat ry (K)

- puheenjohtaja Petri Syrjänen, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuntarahoitus Oyj (K)

- Kuntien takauskeskus (K)

- Kuntatarkastajat ry (K)

- Keva (K)

21.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- tutkija Teemu Karttunen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) (K)

- hallintoneuvos Eija Siitari, korkein hallinto-oikeus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- Akava ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Kuntatyönantajat KT (K)

- Valtion työmarkkinalaitos (K)

- Kirkon työmarkkinalaitos (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

- Svenska Finlands folkting (K)

- Finanssialan Keskusliitto FK ry (K)

- Sisäiset tarkastajat ry (K)

22.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Lasse Oulasvirta, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- oikeustieteen ja valtiotieteiden tohtori Pekka Hallberg, (K)

- neuvottelukunnan jäsen, Ehyt ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tutkija Ritva Pihlaja, (K)

- tutkija Siv Sandberg, (K)

- oikeustieteen tohtori Tanja Matikainen, (K)

- professori Pentti Arajärvi, (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys

04.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Pentti Tarvainen, Inarin kunta (K)

- hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarnio, Kajaanin kaupunki (K)

- konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, Tampereen kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Juhani Laasanen, Vimpelin kunta (K)

- kaupunginlakimies Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki (K)

- talousjohtaja Patrik Nygrén, Paraisten kaupunki

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Hämeenlinnan kaupunki (K)

- Oulun kaupunki (K)

- Jyväskylän kaupunki (K)

- Kemiönsaaren kunta (K)

13.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vastine

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö (K)

17.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 63/2014 vp

18.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- täydentävä vastine

- valtiovarainministeriö

Jatkettu valmistava keskustelu

26.02.2015

Yleiskeskustelu

27.02.2015

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

Jatkettu yleiskeskustelu

03.03.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lisäselvitys

- valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Kotimaisten kielten keskuksen sähköpostiviesti koskien kuntalain 29 §:ää

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 55/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 02.12.2014

Käsittely päättynyt 13.02.2015 PeVL 63/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

04.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

21.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö (K)

- hallintoneuvos Eija Siitari, korkein hallinto-oikeus (K)

- johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto (K)

22.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö (K)

- valtionsyyttäjä, hallintoyksikön päällikkö Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Eija Mäkinen, (K)

- professori Matti Niemivuo, (K)

- professori (emeritus) Aimo Ryynänen, (K)

28.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön vastine

29.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

30.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

30.01.2015

Valmistava keskustelu

11.02.2015

Esitelty lausuntoluonnos

Yleiskeskustelu

12.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

13.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 63/2014 vp