HE 269/2004

HE 269/2004

Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.02.2005 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 07.02.2005

Käsittely päättynyt 16.02.2005 UaVM 3/2005 vp

Käsittelyvaiheet

08.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

15.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lähetystöneuvos Jaakko Halttunen, ulkoasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

16.02.2005

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos

Valmistunut:

- UaVM 3/2005 vp

​​​​