HE 269/2010

HE 269/2010

laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 30.11.2010 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 01.12.2010

Käsittely päättynyt 08.02.2011 HaVM 31/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

01.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Silja Hiironniemi, valtiovarainministeriö

- kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, valtiovarainministeriö (K)

- finanssisihteeri Carolina Sierimö, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtava lakimies Kari Prättälä, Suomen Kuntaliitto (K)

- kaupunginjohtaja Jari Tolonen, Kajaanin kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Seppo Rajala, Puolangan kunta (K)

18.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tuula Manelius, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö

20.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maakuntajohtaja Alpo Jokelainen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä (K)

- koulutustoimialajohtaja Anssi Tuominen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä (K)

- hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, Kainuun maakunta -kuntayhtymä (K)

- ylijohtaja Kari Pääkkönen, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- kaupunginjohtaja Eila Valtanen, Kuhmon kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (K)

Epävirallinen keskustelu

25.01.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.01.2011

Epävirallinen keskustelu

- luonnos 26.1.2011

02.02.2011

Yleiskeskustelu

- luonnos 2.2.2011

02.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kainuun maakunta -kuntayhtymä (K)

08.02.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 31/2010 vp

08.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tauno Anttonen, Vaalan kunta (K)