HE 270/2009

HE 270/2009

laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.02.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 10.02.2010

Käsittely päättynyt 23.02.2010 VaVM 8/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

23.02.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 8/2010 vp

Verojaosto

05.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Kari Aaltonen, Verohallitus

10.02.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finanssialan Keskusliitto (K)

16.02.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​