HE 271/2004

laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.02.2005 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.02.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 69/2004 vp LA 73/2005 vp LA 83/2003 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 07.02.2005

Käsittely päättynyt 10.02.2006 LaVM 1/2006 vp

Käsittelyvaiheet

08.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

14.04.2005

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 69/2004 vp, LA 83/2003 vp

Jatkettu I käsittely

03.05.2005

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö (K)

- valtionsyyttäjä Pekka Koponen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- lakimies Leena Vitie, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (K)

10.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Merja Vainio, Helsingin käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Kimmo Valkiala, Tampereen käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Matti Kuuliala, Jyväskylän käräjäoikeus (K)

- kihlakunnansyyttäjä Markku Uotinen, Turun kihlakunnan syyttäjänvirasto (K)

12.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

19.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja, käräjätuomari Jyrki Kiviniemi, Käräjäoikeustuomarit ry (K)

- käräjätuomari Mikko Saleva, Käräjäoikeustuomarit ry (K)

- professori Juha Lappalainen, (K)

- professori Jyrki Virolainen, (K)

25.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg, Suomen Syyttäjäyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

26.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Jyrki Virolaisen lisäselvitys.

Päätetty jatkokäsittelystä.

02.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- Käräjäoikeustuomarit ry:n lisälausunto.

15.09.2005

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 73/2005 vp

11.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- PeVL 31/2005 vp

08.12.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö (K)

Käsittely

10.02.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 1/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 04.02.2005

Käsittely päättynyt 07.10.2005 PeVL 31/2005 vp

Käsittelyvaiheet

08.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

10.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö (K)

- professori Martin Scheinin, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- professori Jyrki Virolaisen kirjallinen lausunto.

Jatkettu I käsittely

07.10.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 31/2005 vp