HE 271/2006

HE 271/2006

laiksi Finnvera Oyj:n säätämisestä tuloverosta vapaaksi yhteisöksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.12.2006 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 12.12.2006

Käsittely päättynyt 19.01.2006 VaVM 44/2006 vp

Käsittelyvaiheet

15.12.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.12.2006

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

19.01.2007

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 44/2006 vp

Verojaosto

12.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Minna Upola, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Sakari Arkio, kauppa- ja teollisuusministeriö

- toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj

- varatoimitusjohtaja Aarno Järvinen, Finnvera Oyj

- yksikönpäällikkö Jyrki Laakso, Finanssialan Keskusliitto (K)

16.01.2007

Valmistava keskustelu

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​