HE 271/2009

HE 271/2009

laiksi lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.02.2010 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 10.02.2010

Käsittely päättynyt 13.04.2010 MmVM 3/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pirjo Salminen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- jaostopäällikkö, ylitarkastaja Arja Vuorinen, Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira (K)

Kirjaus

24.03.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Biolaitosyhdistys ry (K)

Käsittely

25.03.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- Kemianteollisuusliiton lannoite- ja kalkitustyöryhmä (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.04.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

13.04.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 3/2010 vp

​​​​