HE 272/2006

HE 272/2006

laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.12.2006 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 13.12.2006

Käsittely päättynyt 01.02.2007 SiVM 21/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.01.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Timo Lankinen, opetusministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Käsittely

18.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Päivi Rajala, Suomen Kuntaliitto (K)

- pääsihteeri Timo Luopajärvi, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Pyydetty kirjallinen lausunto:

23.01.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetusministeriö (K)

- Valtiovarainministeriö (K)

01.02.2007

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 21/2006 vp

​​​​